2013 multifunctioneel zwembad bubbels stadshagen

explorius logo

 

 

Afdrukken

 

 

akwaak logo

 

 

Logo-Topfit-therapie1

 

 

 

 

 

 

2013 mutifunctioneel zwembad bubbels stadshagen
zwolle, the netherlands

principal: explorius vastgoedontwikkeling, rijssen, the netherlands
copyright: van den berg architecten houten, the netherlands

photografy: martin janssen

6383-07 131005 Bubbels 07

6383-01 131005 Bubbels 01

6383-06 131005 Bubbels 06

6383-14 131005 Bubbels 14

6383-11 131005 Bubbels 11

6383-22 131005 Bubbels 22

‘Bubbels Bewegen’ is een multifunctionele accommodatie waarin een zwembad (door Akwaak), kinderopvang (door Allio) en fysiotherapie & fitness (door Topfit) zijn opgenomen. In het gebouw is een biomassacentrale (van BeGreen) opgenomen die de energie verstrekt voor zowel Bubbels als 500 omringende huizen in de wijk Stadshagen. De naam Bubbels verwijst naar plezier met water, het centrale thema van dit concept. Dit thema is zichtbaar gemaakt in de gevels in de vorm van grote ‘waterdruppels’.

Het gebouw ligt vrij op een sportcomplex tussen voetbalvelden en sportkantines. De positie van het gebouw is zo gekozen dat zij de beëindiging vormt van de belangrijkste fietsroute naar het sportcomplex. Het vormt een pleinwand voor het centraal gelegen fiets-parkeer-platform. De ingang van het gebouw is hieraan gekoppeld.

De ‘bubbels’, die refereren aan het plezier van bewegen met water, zijn duidelijk zichtbaar gemaakt in de gevel en maken het gebouw passend en versterkend in de context van de omringende sportcomplexen. Om de verankering met de omgeving te versterken is de rotonde in de aanrijdroute naar het sportcomplex ‘geadopteerd’ en voorzien van verlichte ronde bubbels in een waterpartij. Dit thematiseren geeft betekenis aan de plek en aan de ‘entree’ van het sportcomplex.

Het gebouw zelf is, vanwege de bij aanvang nog niet geheel bekende aard en omvang van de deelfuncties, opgevat als een verzameling onderling geschakelde individueel schaalbare volumes met een economisch staalskelet, bijeengehouden door een stevige buitenschil in metselwerk. In de uitwerking konden hierdoor de functies in hun uiteindelijke omvang nauwkeurig, zonder veel overmaat, worden ingepast. Tevens is de hoeveelheid interne verkeersruimte geminimaliseerd. Veel ruimten worden onderling gedeeld zodat het gebouw intensiever, dus rendabeler, kan worden benut. Zo wordt de grote fitnesszaal overdag als speelzaal gebruikt voor de BSO. Deze compactheid zorgt uiteraard voor lagere bouwkosten maar is tevens noodzakelijk voor een sluitende exploitatie.

De herkenbare ronde ‘bubbels’ in de gevel zijn doorgezet in het interieur waar zij onderdeel vormen van de routing naar de verschillende functies.

In het zwembaddeel en in de kindergroepen kan door de grote puien op de hoeken veel daglicht toetreden. Daglicht is onmisbaar voor het welbevinden in gebouwen waar mensen langdurig aanwezig zijn. Het beïnvloedt onze biologische klok. Tevens geeft het gebouw hierdoor op een transparante manier informatie over haar functie en het gebruik.

Ook het ‘inwendige’ van de biomassacentrale is middels grote glaspuien goed zichtbaar gemaakt. De opstelling van de installaties is hierop aangepast zodat het zicht op de branders niet wordt belemmerd. Tevens zijn de schoorstenen bewust iconischer gemaakt. Hierdoor wordt de energieopwekking aanwijsbaar en begrijpbaar voor bezoekers en omwonenden en draagt zij bij aan bewustwording van het belang van duurzame energie-opwekking