about me

profielfoto

 

“Voor mij als architect is ontwerpen geen doel op zich: het gaat om wat er in en om een gebouw gebeurt. Een goed ontwerp, een goed gebouw, geeft meerwaarde aan het leven in dat gebouw.

Ik geloof dat een gebouw transparant moet zijn, zodat we de samenhang kunnen zien van onze activiteiten in een groter geheel. Een heldere routing zorgt voor overzicht en duidelijkheid. Veel daglicht zorgt voor contact met de buitenwereld en een goed functionerende biologische klok.

Ontwerpen is voor mij zowel passie als spel. Een ruimtelijk spel waarin ik een omgeving mag creëren die in belangrijke mate bepalend is voor onze stemming, ons gedrag en onze mogelijkheden van handelen.
Ik zie het als mijn taak als ontwerper om, samen met u als gebruiker, vorm te geven aan leven.

 

Architects should not focus on giving the right answers. We should first ask the right questions.

 

“To me as an architect, designing is not about the design itself, but it is all about what happens inside and around a building. A good design, a good building, enhances life inside that building.

I strongly believe a building has to be  transparent, in order for us to see the cohesion and relation of our activities in a larger context. A clear and obvious routing provides overview and clarity. Daylight keeps us connected to the outside world and keeps our biological clock in sync.

Designing to me is both a passion and a game. A spatial, three dimensional game in wich I am tested to create an environment that defines our mood, our behaviour and the possibilities of what we can do.
It is my privilege as a designer to help shape life.”