btw-verlaging woningrenovatie nu ook voor architecten!

BNA 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT
bna@bna.nl www.bna.nl

1 maart 2013
Lobby BNA geslaagd

BTW-verlaging woningrenovatie nu ook voor architecten!
Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft besloten dat de tijdelijke BTW-verlaging uit het Woonakkoord van minister Blok ook voor architectenwerkzaamheden kan worden toegepast. Daarmee geeft het kabinet gehoor aan de door de BNA met kracht naar voren gebrachte argumenten. ‘Het is een mooi resultaat en een prachtig voorbeeld van belangenbehartiging op basis van argumenten. De samenwerking met het Ministerie van Financiën was positief en heeft tot voortschrijdend inzicht geleid’, aldus BNA-directeur Fred Schoorl. ‘Hiermee wordt wat ons betreft een onrechtvaardigheid gecorrigeerd en komt er ietsje ruimte voor deze zwaar getroffen branche.’ Volgens de BNA levert de BTW-verlaging voor renovatie en onderhoud de branche ongeveer 15 miljoen aan voordeel op. ‘Het gaat de branche niet redden, toch is het een belangrijk signaal vanuit het kabinet en een opsteker in deze tijd’.
Bij de vorige tijdelijke BTW-verlaging bij renovaties in 2010 waren architectenwerkzaamheden expliciet uitgesloten. Kamervragen daarover mochten destijds niet baten. De BNA heeft de staatssecretaris er nu van weten te overtuigen dat dit niet uit Europese regels voortvloeit zoals destijds werd gedacht. Bovendien, in Frankrijk mogen architecten sinds 2000 bij volledige opdrachten voor woningrenovatie het verlaagde tarief hanteren. Dit leverde de Franse bouw binnen twee jaar zo’n 100.000 banen op. ‘Een dergelijk voorbeeld toont aan dat BTW-verlaging vooraan in de keten effectief is. Ieder plan dat een architect maakt, levert werk op voor anderen in de keten, denk aan aannemers, bouwvakkers, installateurs en woninginrichters,’ aldus Schoorl.
Concurrentie De BNA wijst nadrukkelijk op de concurrentievervalsende aspecten van de vorige regeling. Toen mochten aannemers het verlaagde BTW-tarief toepassen op werkzaamheden als ontwerp, tekeningen vervaardigen en coördinatie, terwijl architecten hiervan expliciet waren uitgesloten. Dat is in strijd met het principe van ‘eenzelfde verrichting, eenzelfde tarief’. Het marktverstorende effect daarvan hebben architectenbureaus in 2010 aan den lijve ondervonden. De BNA ontving daarover destijds veel klachten.
Werkgelegenheid
Het kabinet wil met de BTW-maatregel de werkgelegenheid in de bouw stimuleren. Binnen de bouwsector kromp de werkgelegenheid in de architectensector met meer dan de 50% ten opzichte van 2008, het sterkst. Dit komt onder meer omdat architecten vooraan in de keten zitten. Bovendien wordt meer dan een derde van de omzet in de branche verkregen van particuliere opdrachtgevers, waarvan 40% verbouwingen zijn. De regering laat met dit besluit zien de noden in de branche te kennen en de rol van de architect op waarde te schatten.
De BTW-maatregel gaat in op 1 maart 2013 en is één jaar van kracht. De volledige inhoud van de regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2013/02/28/blkb2013-305-omzetbelasting-verlaagd-btw-tarief-op-arbeidskosten-bij-renovatie-en-herstel-van-woningen.html)