eerste steen gelegd nieuwbouw weerklank in amsterdam

14 januari 2015 – AMSTERDAM – In woord en gebarentaal betrok Ronald Mauer, stadsdeelwethouder Amsterdam Nieuw West, de cliënten van Kentalis Weerklank in Amsterdam bij het onthullen van een speciale plaquette van de nieuwbouw door Weerklank-bewoner Berry en hemzelf. Tromgeroffel van de andere cliënten en zichtbaar en hoorbaar geklap van de overige aanwezigen besloot het officiële gedeelte dat vooral een feestje was voor de cliënten, die een auditieve en/of communicatieve én een verstandelijke beperking hebben. Want zij als bewoners van Weerklank krijgen aan de Hoogheemraadweg 2 een nieuw onderkomen.

Lees hier verder in ‘Dichtbij

Vervolg tekst artikel in ‘Dichtbij’: De bouw hebben ze sinds najaar 2014 kunnen volgen en ook de komende tijd worden ze dagelijks geïnformeerd over hun nieuwe huis. De cliënten wonen namelijk in het deel van Weerklank dat later gesloopt en opnieuw gebouwd zal worden. Mauer woont zelf om de hoek, zo vertelde hij, en kan ook de bouw volgen. “Ik vind het heel belangrijk dat er nieuwbouw komt en dat – als het allemaal goed gaat – het volgend jaar al klaar is. Want ik begreep dat jullie wel toe zijn aan een nieuw huis en jullie horen bij de wijk.”
Het huidige pand was / is verouderd en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Het nieuwe gebouw past ook in de herontwikkeling van De Punt Osdorp. De bewoners van Weerklank betrekken naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 hun nieuwe huis.

Meervoudige beperking

Weerklank is een centrum voor observatie, diagnostiek en behandeling van cliënten met een auditieve en/of communicatieve én verstandelijke beperking in Amsterdam Osdorp. Door de combinatie van deze beperkingen zorgt dit voor communicatieproblemen. Bovendien hebben de kinderen, jongeren en jongvolwassenen die naar Weerklank komen, vaak bijkomende beperkingen en/of psychische problemen. Bij Weerklank onderzoekt Kentalis uitgebreid hoe de verstoorde communicatie op gang gebracht kan worden en wordt het kind vaardigheden aangeleerd. Ook de omgeving wordt daarbij betrokken. Het kind leert bijvoorbeeld op eigen wijze communiceren met de mensen in zijn omgeving en omgekeerd; hoe de omgeving aan kan sluiten bij de communicatie van het kind. Zo zorgen de medewerkers van Kentalis Weerklank dat het kind zijn gevoelens en wensen kan uiten en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.
Kentalis in het kort
Kentalis is de specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen in horen of communiceren. Zij zijn doof, (ernstig) slechthorend of doofblind. Of zij hebben moeite met taal en spraak, mogelijk in combinatie met autisme. Sommigen hebben bijkomende beperkingen, motorische problemen of een andere thuistaal. Wij willen dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. Daarom bieden wij hen allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen in taal en communicatie: landelijk en dichtbij huis. 
In Amsterdam heeft Kentalis naast Kentalis Weerklank het Kentalis Audiologisch Centrum en biedt de organisatie vroegbehandeling, naschoolse groepsbehandeling, ambulante zorg en speciaal onderwijs (Kentalis Signis).