2016 residential care weerklank & kameleon amsterdam

6746-logo_Kentalis

 

 

 

 

 

 

2016 residential care weerklank & kameleon amsterdam
amsterdam, the netherlands

principal: koninklijke kentalis, sint-michielsgestel, the netherlands
copyright: van den berg architecten houten, the netherlands
landscape architect: frank van zuilekom

Weerklank is Kentalis’ specialised residential setting in Amsterdam. Kamelon, as a day activity center, is an integrated part of the residential center. Together they offer intensive treatment and guidance to both internal and external clients.
Clients are children and youngsters, age group 4 to 21 years, with severe intellectual- and auditory and/or communicatory impairment (Hearing Impaired, Deaf, severe Speach and/or Lingual Difficulty). In many cases this is combined with psychiatric issues, sometimes combined with physical disability.

6598 - 35

6598 - 36

6598 - 34

6598 - 33

6598 - 32

6598-01Weerklank view 1v3k

6598-02Weerklank view 2v3k

 

 

 

 

“Voor Weerklank in Amsterdam zocht ik een bijzondere gevelsteen die zou reageren op de lichtinval, en kon mee-veranderen met het tijdstip van de dag. De Dueco-Rock van Daas Baksteen was mij al eerder opgevallen door z’n bijzondere afmetingen van 30, 40 en 50 cm lang.
Door het fabricageproces, waarbij steeds drie aan elkaar zittende stenen worden gebakken en vervolgens losgebroken, ontstaat een prachtig gestreept patroon met een grove, diepe structuur. Die diepe structuur geeft, afhankelijk van de stand van de zon, steeds wisselende schaduw en highlights: de gevel komt echt tot leven.

De lange stenen zijn niet kaarsrecht, van dichtbij is het metselverband eigenlijk best ‘slordig’. Het vereiste dan ook het nodige voorstellingsvermogen van opdrachtgever Kentalis om het gevelvoorstel goed te keuren. Samen met Daas Baksteen zijn daarom ook enkele vroege voorbeeldprojecten bezocht om e.e.a. in een groter vlak en op afstand te kunnen beoordelen.

Het gebouw ‘omarmt’ een grote tuin met veel bewegingsruimte voor de bewoners. De bewonersgroep van het woonzorgcomplex Weerklank bestaat uit kinderen, jongeren en volwassenen met een Communicatieve Meervoudige Beperking (CMB). Ze zijn doof, slechthorend en/of hebben problemen met spraak en/of taal. Daarnaast is er sprake van gedragsproblemen, problemen in de omgang met anderen, problemen in de opvoeding of een verstandelijke beperking.

Door de specifieke problematiek bewegen deze kinderen nog al eens onhandig en zijn ze soms ook erg boos. In verband hiermee werd in het PvE specifiek benoemd dat wanden en gevels niet scherp of ruw mochten zijn. De ruige Dueco Rock gevelstenen zijn daarom alleen, buiten fysiek bereik, op de verdiepingen toegepast. Op de begane grond is een bijpassende, veel ‘zachtere’ Daas Cobra strengperssteen toegepast. Deze steen is in dezelfde kleur en uit exact dezelfde klei vervaardigd als de Dueco Rock. Hierdoor kon bovendien het functionele verschil tussen de woonvertrekken op de verdiepingen en de overige ondersteunende ruimten tot uitdrukking worden gebracht, een belangrijke eis uit het Gemeentelijke beeldkwaliteitsplan.

Het meest verrassend in het eindresultaat vind ik de dat de ‘harde’, scherpe Dueco Rock, op deze wijze toegepast, het hele gebouw eigenlijk juist bijzonder zacht en ‘aaibaar’ heeft gemaakt.”