2016 atlas theater en wildlands adventure zoo emmen

6710-Emmen-logo
6710 wildlands logo

2016 atlas theater en wildlands adventure zoo
emmen, the netherlands

principal: the city of emmen, the netherlands
copyright: van den berg architecten houten, the netherlands

6710_DO_Theater_Emmen_DRS_AA1
6710_DO_Theater_Emmen_DRS_BB

Samen met Henning Larsen Architects uit Denemarken heeft Van den Berg Groep de Europese Aanbesteding voor het theater en de entree van het nieuwe Wildlife Adventure Zoo in Emmen gewonnen.

Het prijsvraagontwerp is tot VO uitgewerkt o.l.v. projectarchitect Dick van de Merwe.
Het VO is tot en met DO en Vraagspecificatie (Best Value Procurement) uitgewerkt o.l.v. projectarchitect Maarten Laout.

Het Atlas Theater heeft twee zalen: een schouwburgzaal met 800 tot 1000 plaatsen en een vlakkevloerzaal met 300 zitplaatsen of 1000 staanplaatsen. Daarnaast zijn er verschillende congresfaciliteiten, meerdere horecavoorzieningen zoals een themarestaurant, een theatercafé en een a la carte restaurant op de eerste verdieping. Ook de kantoren voor het personeel van het dierenpark bevinden zich in dit gebouw.

Het entreegebouw, annex stadstheater, annex congrescentrum, staat  op de rand van het stadsplein van Emmen en het Kompasplein van het Dierenpark. Of meer algemeen: op de rand van stad en landschap, op de rand van cultuur en natuur.

In de architectuur van het gebouw refereren de beide langsgevels (oost en west) aan ‘stad’: ze zijn compleet van glas en maximaal open en transparant. De drie overige gevels (noord, zuid en dak) refereren aan ‘natuur’ en zijn op te vatten als ‘opgetild landschap’: ze zijn geheel begroeid en bevatten nauwelijks gevelopeningen. De gevels gaan over in het dak, en gaan daar verder als baanvormige dekens die de contouren van het gebouwvolume volgen.
De transparantie van de glazen gevels biedt vanuit de pleinen maximaal zicht op de functies binnen het gebouw. Omgekeerd biedt zij vanuit de foyers en verkeersruimten uitzicht op de stad aan de ene en het Dierenpark aan de andere kant.